Bakterije v izdelku so žive in liofilizirane, najbolje jih je hraniti na hladnem.