Mikrobióm pre každý vek

Vivomixx sachets et capsules
Dievčatko s daisy myslieť zelene na jar

Vivomixx pre deti

Každý jedinec sa narodí so špecifickou a jedinečnou mikroflórou. Novorodenec sa rodí so sterilným tráviacim ústrojenstvom. Dedí dobré a zlé baktérie od svojej matky počas pôrodu a prechodu cez vaginálny kanál a prostredníctvom materského mlieka. Mikroflóra sa pomaly vyvíja a do veku 3 rokov môžeme o dieťati povedať, že má vyvinutú črevnú flóru, ktorá ho bude sprevádzať počas celého života.

Prečo sú naše deti zraniteľnejšie?

Vyvážená mikroflóra z väčšej časti pozostáva zo zdravých baktérií, vrátane probiotík, ktoré pomáhajú tráveniu a vstrebávajú živiny. Zdravá mikroflóra je dôležitá pre správny fyziologický rast detí.

V prípade detí sa črevná flóra môže zmeniť pod určitými vplyvmi a vyvolať jej nerovnováhu:

 • Nezdravá črevná mikroflóra matky počas tehotenstva a prenos nevyváženej flóry pri pôrode
 • Pôrod cisárskym rezom, ktorý neumožňuje riadnu kolonizáciu materskou flórou
 • Absencia dojčenia
 • Výživa a životný štýl
 • Environmentálne faktory

Tieto faktory môžu spomaliť bezproblémový vývin novorodenca a dieťaťa a spôsobiť:

 • tráviace problémy, ako napríklad bolesť brucha, kŕče, koliky, opuchy, zmeny stolice.
 • únava, alergie

Ako môže Vivomixx® pomôcť vašim deťom?

Vivomixx® prispieva k udržaniu vyváženého črevného ekosystému, a tým podporuje zdravý rast vášho dieťaťa. Dávkovanie je nutné prispôsobiť podľa hmotnosti a symptómov.

„DOBRÉ BAKTÉRIE SÚ DÔLEŽITÉ PRE SPRÁVNY RAST“

Pár s tabletami s prázdnou obrazovkou s raňajkami v kuchyni

Vivomixx pre dospelých

Baktérie sa nám v mysli zvyčajne spájajú s chorobami. Naše telo je však plné baktérií, ktoré sa namáhajú pre naše zdravie. V prípade dospelých jedincov črevná mikroflóra prirodzene nastoľuje primeranú rovnováhu medzi dobrými a potenciálne škodlivými baktériami. Výzvou pre pevné zdravie je práve udržanie si tejto rovnováhy

Skúšaná rovnováha črevnej flóry

Niektorí ľudia majú šťastie, že zdedili bohatú rozmanitú črevnú flóru, bohatú na dobré baktérie prospievajúce k ich pohode a zdraviu. Niektorí však to šťastie nemali a zdedili menej vyváženú flóru, ktorá môže viesť k ochoreniam zažívacieho traktu. Okrem týchto genetických aspektov mnoho ďalších situácií môže ovplyvniť túto rovnováhu, ktorá je tak dôležitá pre naše zdravie. Vieme, že výživa zohráva hlavnú úlohu a že antibiotiká môžu poškodiť našu črevnú flóru, ale čo možno nevieme je, že pravidelným a nenáročným cvičením bojujeme proti negatívnym vplyvom a črevnej nerovnováhe, ktorú môžu spôsobovať stres, úzkosť a depresia.

Následky nerovnováhy črevnej mikroflóry

Zníženie množstva dobrých baktérií a zvýšenie množstva patogénnych baktérií vedie k nesprávnemu fungovaniu našich čriev, ktoré sa nazýva črevná dysbióza.
Tento stav môže spôsobiť ochorenia tráviaceho traktu, ako napríklad bolesť brucha, kŕče, nafukovanie a zmeny stolice. Ďalším následkom tejto črevnej dysbiózy je možný prenos týchto patogénnych baktérií do iných častí tela, čo spôsobuje napríklad vaginálnu infekciu alebo infekcie močových ciest.
Dysbióza pozmeňuje sliznicu čreva, čo môže viesť k vzniku potravinovej intolerancie, alergiám a chronickým črevných ochoreniam.

Ako si udržať túto rovnováhu?

Aby sme si zachovali zdravú črevnú flóru, musíme dbať na náš životný štýl a prijímať potravu bohatú na prebiotiká a probiotiká a ak je to možné, vyhnúť sa liečbe antibiotikami, venovať sa športu a žiť bez stresu!

V prípade vážnej dysbiózy, ako napríklad po liečbe antibiotikami alebo po inom zásahu, ktorý narúša rovnováhu našej mikroflóry sú vhodným riešením probiotiká, ktoré prinášajú priateľské baktérie chrániace náš organizmus.

„Pre zdravie je veľmi dôležité udržiavať rovnováhu črevnej mikroflóry.“

outdoor Staršie pár

Vivomixx pre seniorov

Byť seniorom v súčasnosti znamená byť aktívnym väčšinu času, či už ako starý rodič alebo žijúc v rodinnom zázemí s deťmi doma. Medicínsky a spoločenský pokrok umožnil seniorom, aby žili oveľa aktívnejšie než predchádzajúce generácie. V našej spoločnosti, kde priemerná dĺžka života náramne stúpla je najväčšou výzvou práve zdravé starnutie.

Naša črevná mikroflóra sa teraz považuje za samostatný orgán, pozostávajúci z miliárd baktérií namáhajúcich sa pre naše zdravie. Črevná mikroflóra rovnako, ako každý iný orgán prechádza zmenami a časom sa stáva menej výkonnou, a to zvlášť počas trávenia a imunitnej ochrany.

Zub času na našej črevnej mikroflóre

Ako starneme znížené množstvo laktobacilov a bifidobaktérií v črevách, ako aj pomalšie trávenie majú vplyv na produkciu mastných kyselín s krátkym reťazcom, ktoré sú nevyhnutné pre črevnú sliznicu. Takto začína nerovnováha mikroflóry.

Vplyv na naše zdravie

S vekom sa naša mikroflóra prirodzene stáva menej výkonnou. Meníme aj naše zvyky, pričom nevenujeme pozornosť našej výžive, sedavému spôsobu života, zvýšenému príjmu liekov a nižšej kvalite spánku.

Všetky tieto faktory prinášajú mnoho symptómov a ochorení:

 • črevné ochorenia (bolesť brucha, kŕče, koliky, opuchy, zmeny stolice)
 • rozmnožovanie patogénov zodpovedných za infekcie močových ciest
 • fyziologické oslabenie imunitnej ochrany
 • prepuknutie chronických ochorení
 • zmena metabolizmu cukrov, tukov a proteínov, čo môže viesť k určitým ochoreniam, ako napríklad diabetes.

Ako môžeme chrániť našu črevnú flóru pred vplyvom času?

S vekom je nevyhnutné chrániť našu črevnú mikroflóru, pretože zohráva kľúčovú úlohu pri dobrom fungovaní nášho metabolizmu. Veľkú pozornosť je nutné venovať najprv zdravému životnému štýlu: vyvážená strava bohatá na prebiotiká a probiotiká, obmedzenie užívania antibiotík podľa možností, športovanie a schopnosť oddychovať.

Po liečbe antibiotikami alebo iných zásahoch, ktoré vyvolávajú nerovnováhu mikroflóry je probiotický doplnok užitočným nástrojom na starostlivosť o prospešné črevné baktérie a pokojné starnutie.

„Zdravá flóra pre zdravé starnutie.“