Kmene obsiahnuté vo výrobku Vivomixx® boli vybrané nielen pre ich špecifické individuálne charakteristiky, ale aj pre ich synergické účinky.