Kmene obsiahnuté vo výrobku Vivomixx® boli vybrané nielen pre ich špecifické individuálne charakteristiky, ale aj pre ich synergické účinky. Pracujú ako dobrý tím, aby zrealizovali to, čo jeden kmeň alebo iné kombinácie kmeňov dokázať nevedia