Bolo ohlásenie nadúvanie. Je to však prechodný jav z dôvodu prispôsobovania sa vašej flóry novým baktériám.