Črevá a fyzická aktivita

Choď von, kráčaj, pohybuj sa! Jeden z kľúčov k Vášmu zdraviu

Keď hovoríme o nerovnováhe črevnej flóry, myslíme na výživu, probiotiká a manažment stresu. Viete však, že pravidelné cvičenie, dokonca aj nenáročné, môže stimulovať črevné funkcie?

Vieme, že intenzívne športovanie môže oslabiť sliznicu čreva, pričom nenáročné a pravidelné cvičenie ju posilňuje a zlepšuje jej odolnosť voči sezónnym ochoreniam.

Vivomixx aj proti tráviacim ťažkostiam vrcholových športovcov

Mnoho atlétov, ktorí vynakladajú intenzívnu fyzickú snahu majú tráviace problémy.

Atléti venujúci sa špeciálnym disciplínam, ako napríklad pentatlon, triatlon, maratón atď. často zažívajú vážne tráviace ťažkosti (nadúvanie, žalúdočná nevoľnosť, bolesť brucha, hnačka, krvácanie z konečníka atď.), ktoré negatívne ovplyvňujú ich výkon počas pretekov. Môžu dokonca spôsobiť ich odstúpenie zo súťaže.

Etiológia týchto symptómov je stále nejasná. Prvé možné vysvetlenie súvisí s iným prerozdelením toku krvi počas fyzickej aktivity.
Aby sa vykompenzovala zvýšená spotreba kyslíka vo svaloch, množstvo krvi dodávanej do iných orgánov, ako napríklad pečeň alebo črevá, sa môže znížiť až o 50 – 80 %.

Druhou hypotézou, ktorá vysvetľuje tieto zažívacie ťažkosti je zvýšená permeabilita tenkého čreva počas fyzickej záťaže. Narušenie fungovania črevnej sliznice môže spôsobiť zápalovú reakciu s následným uvoľnením cytokínov, ktoré prispievajú k tráviacim ťažkostiam počas fyzického cvičenia alebo po ňom.

Vo svetle najnovších poznatkov sa črevo skutočne považuje za orgán, v ktorom spočíva väčšina imunitného systému a kde prebiehajú dôležité metabolické funkcie, ktoré sú dôležité pre samotný organizmus, preto nie je prekvapujúce, že mnoho vedcov považuje črevo za „druhý mozog“ ľudského tela. Silná a zdravá črevná mikroflóra môže prispieť k dobrému fungovaniu čriev s pozitívnym vplyvom na celý organizmus, čo potvrdzuje skutočnosť, že naše telo by sa malo chápať ako celok a ako jeden komplexný systém, kde sú rôzne orgány a systémy úzko prepojené a integrované, a kde črevo úplne zohráva najdôležitejšiu úlohu.

Rovnováha v črevnej flóre Vás udržiava v zdraví!