Vivomixx je najviac koncentrovaný výživový doplnok, ktorý obsahuje 8 rôznych kmeňov baktérií.
Špecifické zloženie obsiahnuté vo Vivomixxe bolo predmetom viac ako 80 klinických štúdií a viac ako 260 pôvodných publikácií.
Tieto kmene boli vybrané pre svoju špecifickú individuálnu charakteristiku a schopnosť úzko spolupracovať ako tím pri výkone toho, čo jednotlivé kmene alebo iné kombinácie kmeňov robiť nemôžu.