Da li se Vivomixx® može čuvati izvan frižidera?

2022-11-10T11:02:18+01:00

Da, može se čuvati i izvan frižidera do nedelju dana, na sobnoj temperaturi (do +25°C) bez uticaja na kvallitet proizvoda.

Da li se Vivomixx® može čuvati izvan frižidera?2022-11-10T11:02:18+01:00
Go to Top