Jak długo można przyjmować Vivomixx®?

2019-06-26T09:22:08+02:00

Suplementy diety Vivomixx® mogą być przyjmowane codziennie, przez tak długi okres, jak sobie Państwo tego życzą, ponieważ nie ma żadnych przeciwwskazań ani efektów ubocznych.

Jak długo można przyjmować Vivomixx®?2019-06-26T09:22:08+02:00

Dlaczego produkty Vivomixx® zawierają aż osiem szczepów?

2019-06-26T09:22:12+02:00

Szczepy zawarte w Vivomixx® zostały wybrane nie tylko ze względu na ich indywidualną specyficzną charakterystykę, ale także na ich synergię (współpracę w działaniu biologicznym). Ich wspólne działanie daje lepsze rezultaty, których pojedyncze szczepy lub inne

Dlaczego produkty Vivomixx® zawierają aż osiem szczepów?2019-06-26T09:22:12+02:00

Co to jest suplement diety?

2019-06-26T09:22:15+02:00

Suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupeł­nienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych pojedynczych lub złożonych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, wprowadzany do obrotu w formie

Co to jest suplement diety?2019-06-26T09:22:15+02:00

Czym różnią się probiotyki wieloszczepowe od monoszczepowych?

2019-06-26T09:22:19+02:00

Kompozycja kilku szczepów probiotycznych może lepiej odwzoro­wywać mikrobiotę jelit i wykazywać synergię. Probiotyki monosz­czepowe zaś częściej są stosowane w lekkich dolegliwościach i przez krótszy okres czasu, np. w biegunce. Jeśli mamy do czynie­nia z probiotykiem

Czym różnią się probiotyki wieloszczepowe od monoszczepowych?2019-06-26T09:22:19+02:00

Czy probiotyki powinny być poddawane ocenie klinicznej?

2019-06-26T09:22:23+02:00

Warto wybierać probiotyki, które były przedmiotem dobrze zapro­jektowanych, kontrolowanych badań skuteczności suplementacji. Wyniki tych badań są publikowane i dostępne m.in. w Internecie. Taka ocena skuteczności probiotyków wiąże się z ich szczepozależ­nością, o której mowa powyżej.

Czy probiotyki powinny być poddawane ocenie klinicznej?2019-06-26T09:22:23+02:00

Dlaczego szczep bądź kompozycja szczepów różni się skutecznością działania?

2019-06-26T09:22:27+02:00

Suplementacja probiotyczna powinna być celowana. Konkretny szczep (lub kompozycja szczepów probiotycznych) powinien być stosowany w ściśle określonym celu. Probiotyk sprawdzony w cho­robach zapalnych jelit, niekoniecznie zadziała w biegunce. Warto zatem czytać zalecenia producenta, słuchać rady

Dlaczego szczep bądź kompozycja szczepów różni się skutecznością działania?2019-06-26T09:22:27+02:00

Co znaczy, że probiotyki są szczepozależne?

2019-06-26T09:22:31+02:00

Właściwości probiotyków są szczepozależne, to znaczy wywierają konkretny efekt w zależności od użytego w suplementacji szczepu. Prawidłowo opisana nazwa szczepu probiotycznego składa się z 3 czę­ści: np. Streptococcus (rodzaj) thermophilus (gatunek) DSM24731® (szczep) lub Streptococcus

Co znaczy, że probiotyki są szczepozależne?2019-06-26T09:22:31+02:00

Czy możemy zadbać o prawidłowy stan mikrobioty?

2019-06-26T09:19:18+02:00

Probiotyki suplementowane zgodnie z udokumentowaną klinicznie skutecznością działania zawartych w nich szczepów, produko­wane z zachowaniem wysokich standardów wytwarzania, stanowią dobre i skuteczne postępowanie dietetyczne wspierające organizm człowieka w walce z chorobami XXI wieku.

Czy możemy zadbać o prawidłowy stan mikrobioty?2019-06-26T09:19:18+02:00
Go to Top