Kompozycja kilku szczepów probiotycznych może lepiej odwzoro­wywać mikrobiotę jelit i wykazywać synergię. Probiotyki monosz­czepowe zaś częściej są stosowane w lekkich dolegliwościach i przez krótszy okres czasu, np. w biegunce. Jeśli mamy do czynie­nia z probiotykiem wieloszczepowym, każdy szczep musi być także opisany 3-członową nazwą!