Warto wybierać probiotyki, które były przedmiotem dobrze zapro­jektowanych, kontrolowanych badań skuteczności suplementacji. Wyniki tych badań są publikowane i dostępne m.in. w Internecie. Taka ocena skuteczności probiotyków wiąże się z ich szczepozależ­nością, o której mowa powyżej. Dzięki wnioskom i obserwacjom dowiadujemy się czy suplementacja danym preparatem przyniesie korzystny efekt w konkretnej sytuacji, np. skojarzona z postępowa­niem w chorobach zapalnych jelit.