Uważa się, że Vivomixx® jest zgodny z wszystkimi rodzajami leków. W przypadku przyjmowania Vivomixx® z antybiotykami produkt nie przyniesie szkody, ale jego działanie będzie ograniczone, ponieważ antybiotyki mogą dezaktywować dobroczynne bakterie zawarte w Vivomixx®.