Niektóre składniki nabiałowe są wykorzystywane w podłożu hodowlanym, lecz są one usuwane w czasie fermentacji i koncentracji produktu. W produkcie Vivomixx® mogą wystąpić śladowe ilości (bardzo niski poziom) składników pochodzących z procesu namnażania bakterii.