Właściwości probiotyków są szczepozależne, to znaczy wywierają konkretny efekt w zależności od użytego w suplementacji szczepu. Prawidłowo opisana nazwa szczepu probiotycznego składa się z 3 czę­ści: np. Streptococcus (rodzaj) thermophilus (gatunek) DSM24731® (szczep) lub Streptococcus (rodzaj) thermophilus (gatunek) BT01 (szczep). Są to 2 różne szczepy, co oznacza, że nie można im przypisać takiego samego działania, co wyjaśnia definicję szczepozależności. Jeśli na oznakowaniu probiotyku podana jest jedynie 2-członowa nazwa (bez określonego szczepu) np. Streptococcus thermophilus – to dowia­dujemy się jedynie, że w produkcie została wykorzystana bakteria, ale nie wiadomo dokładnie jaka oraz jakie ma działanie.