Silną i skuteczną bronią w tym postępowaniu są probiotyki. Probiotyki to według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) żywe mikroorganizmy, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystne efekty zdrowotne. Do najczęściej stosowanych należą bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Probiotyki chronią nas przed drobnoustrojami chorobotwórczymi, wytwarzając liczne substancje przeciwdrobnoustrojowe m.in.: kwas octowy i mlekowy, amoniak, nadtlenek wodoru czy bakteriocyny. Probiotyki wypierają ze środowiska drobnoustroje chorobotwórcze – sku­tecznie współzawodniczą z nimi o receptory adhezyjne nabłonka jelitowego i substancje odżywcze. Probiotyki zasiedlają jelita i wspomagają kształtowanie „zdrowego” mikrobiomu jako ważnego elementu stabilnej bariery jelitowej.