W krajach wysoko rozwiniętych obserwuje się wzrost zachorowalności będącej następstwem zaburzeń ilości i różnorodności mikrobioty zwanych dysbiozą. Długotrwale utrzymująca się dysbioza może prowa­dzić do rozwoju przewlekłych chorób o podłożu nieinfekcyjnym np.: aler­gii, nieswoistych chorób zapalnych jelit, zespołu jelita nadwrażliwego, chorób autoimmunizacyjnych.