Często zadawane pytania2023-02-13T15:09:24+01:00

Często zadawane pytania

Co to jest mikrobiota?2019-06-26T09:05:53+02:00

W przewodzie pokarmowym człowieka znajduje się bardzo duża ilość różnorodnych mikroorganizmów. Dominują pośród nich bakterie, tworząc mikrobiotę jelit. Jest to złożony system, ważny w funkcjono­waniu organizmu człowieka. Mikrobiota decyduje o dobrym działaniu wielu narządów i układów: pokarmowego, immunologicznego, nerwowego oraz wpływa na metabolizm ogólnoustrojowy. Skuteczną bronią w ochronie i odbudowie mikrobioty są probiotyki.

Jaki jest wpływ mikrobioty na działanie układu pokarmowego?2019-06-26T09:06:15+02:00

Mikrobiota wspiera pracę przewodu pokarmowego: reguluje perystaltykę jelit, wpływa na trawienie i przyswajanie składników odżywczych, bierze udział w wytwarzaniu witamin z grupy B i K. Mikrobiota wpływa na metabolizm kwasów żółciowych oraz prawi­dłowość procesów fermentacyjnych zachodzących w jelicie grubym, wspiera procesy detoksykacji.

Jaki jest wpływ mikrobioty na układ immunologiczny?2019-06-26T09:06:34+02:00

Nasze jelita to główny organ układu immunologicznego. Znaczna część funkcji tego układu i około 70% komórek odpornościowych znajduje się w przewodzie pokarmowym. Niezaburzona komunikacja między nimi a mikrobiotą zapewnia równowagę i siłę odpowiedzi immunologicznej. O skuteczności zabezpieczającej organizm przed przenikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych decyduje szczel­ność bariery jelitowej. Tworzy ją różnorodna i liczebna mikrobiota, zintegrowana z warstwą śluzu chroniącego warstwę enterocytów połączonych wiązaniami międzykomórkowymi zapewniającymi ciągłość tej złożonej struktury. Niezaburzona bariera jelit jest warun­kiem odporności organizmu na infekcje i ochrony przed rozwojem chorób o podłożu nieinfekcyjnym.

Jaki jest wpływ mikrobioty na układ nerwowy?2019-06-26T09:06:52+02:00

Jelita to także główny organ układu nerwowego. Komórki nabłonka jelit otacza ogromna liczba ponad 100 mln neuronów. To tutaj mikrobiota jelitowa wywiera wpływ na sygnalizację w tzw. osi jelita − mózg. Badania potwierdzają: aż 95% serotoniny pochodzi z jelita, a prawidłowa ilość tego neuroprzekaźnika ma ogromne zna­czenie dla naszego dobrostanu psychicznego. Warto nadmienić, że zwiększa się liczba opracowań naukowych potwierdzających rolę prawidłowego funkcjonowania jelit i bariery jelitowej w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD).

Jak mikrobiota wpływa na metabolizm?2019-06-26T09:07:13+02:00

Mikrobiota jelitowa, bardziej zróżnicowana u dzieci niż u osób starszych, osiąga w wieku dojrzałym liczebność około 1000 gatunków dobroczynnych bakterii i ponad 1×1011 komórek bakterii. Tworzy aktywny kompleks metaboliczny enzymów zdolnych do trawienia np. błonników roślinnych, odpowiada za syntezę krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych czy wchłanianie wapnia. Mikrobiota to warunek prawidłowego metabolizmu kwasów żółciowych, bilirubiny i cholesterolu. Z badań ostatnich lat wynika, że skład i funkcjonowanie mikrobioty jelit zależy od wielu czynników np.: od rodzaju porodu, odżywiania, wieku, stopnia ekspozycji na szkodliwe czynniki otaczającego nas środowiska, stylu pracy i życia czy nadmiernej higienizacji środowiska.

Co to jest dysbioza?2019-06-26T09:07:31+02:00

W krajach wysoko rozwiniętych obserwuje się wzrost zachorowalności będącej następstwem zaburzeń ilości i różnorodności mikrobioty zwanych dysbiozą. Długotrwale utrzymująca się dysbioza może prowa­dzić do rozwoju przewlekłych chorób o podłożu nieinfekcyjnym np.: aler­gii, nieswoistych chorób zapalnych jelit, zespołu jelita nadwrażliwego, chorób autoimmunizacyjnych.

Od czego zależy skład i funkcjonowanie mikrobioty?2019-06-26T09:08:03+02:00

W oparciu o zaawansowane techniki laboratoryjne możemy oceniać funkcjonowanie bariery i biocenozy jelit. W razie potrzeby możemy też zapobiegać zaburzeniom mikrobioty, odtwarzając różnorodność i liczebność pożytecznych bakterii.

Co to są probiotyki?2019-06-26T09:08:22+02:00

Silną i skuteczną bronią w tym postępowaniu są probiotyki. Probiotyki to według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) żywe mikroorganizmy, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystne efekty zdrowotne. Do najczęściej stosowanych należą bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Probiotyki chronią nas przed drobnoustrojami chorobotwórczymi, wytwarzając liczne substancje przeciwdrobnoustrojowe m.in.: kwas octowy i mlekowy, amoniak, nadtlenek wodoru czy bakteriocyny. Probiotyki wypierają ze środowiska drobnoustroje chorobotwórcze – sku­tecznie współzawodniczą z nimi o receptory adhezyjne nabłonka jelitowego i substancje odżywcze. Probiotyki zasiedlają jelita i wspomagają kształtowanie „zdrowego” mikrobiomu jako ważnego elementu stabilnej bariery jelitowej.

Czy możemy zadbać o prawidłowy stan mikrobioty?2019-06-26T09:19:18+02:00

Probiotyki suplementowane zgodnie z udokumentowaną klinicznie skutecznością działania zawartych w nich szczepów, produko­wane z zachowaniem wysokich standardów wytwarzania, stanowią dobre i skuteczne postępowanie dietetyczne wspierające organizm człowieka w walce z chorobami XXI wieku.

Co znaczy, że probiotyki są szczepozależne?2019-06-26T09:22:31+02:00

Właściwości probiotyków są szczepozależne, to znaczy wywierają konkretny efekt w zależności od użytego w suplementacji szczepu. Prawidłowo opisana nazwa szczepu probiotycznego składa się z 3 czę­ści: np. Streptococcus (rodzaj) thermophilus (gatunek) DSM24731® (szczep) lub Streptococcus (rodzaj) thermophilus (gatunek) BT01 (szczep). Są to 2 różne szczepy, co oznacza, że nie można im przypisać takiego samego działania, co wyjaśnia definicję szczepozależności. Jeśli na oznakowaniu probiotyku podana jest jedynie 2-członowa nazwa (bez określonego szczepu) np. Streptococcus thermophilus – to dowia­dujemy się jedynie, że w produkcie została wykorzystana bakteria, ale nie wiadomo dokładnie jaka oraz jakie ma działanie.

Dlaczego szczep bądź kompozycja szczepów różni się skutecznością działania?2019-06-26T09:22:27+02:00

Suplementacja probiotyczna powinna być celowana. Konkretny szczep (lub kompozycja szczepów probiotycznych) powinien być stosowany w ściśle określonym celu. Probiotyk sprawdzony w cho­robach zapalnych jelit, niekoniecznie zadziała w biegunce. Warto zatem czytać zalecenia producenta, słuchać rady lekarza bądź farmaceuty, by dobrze dopasować preparat do zakładanego celu suplementacji.

Czy probiotyki powinny być poddawane ocenie klinicznej?2019-06-26T09:22:23+02:00

Warto wybierać probiotyki, które były przedmiotem dobrze zapro­jektowanych, kontrolowanych badań skuteczności suplementacji. Wyniki tych badań są publikowane i dostępne m.in. w Internecie. Taka ocena skuteczności probiotyków wiąże się z ich szczepozależ­nością, o której mowa powyżej. Dzięki wnioskom i obserwacjom dowiadujemy się czy suplementacja danym preparatem przyniesie korzystny efekt w konkretnej sytuacji, np. skojarzona z postępowa­niem w chorobach zapalnych jelit.

Czym różnią się probiotyki wieloszczepowe od monoszczepowych?2019-06-26T09:22:19+02:00

Kompozycja kilku szczepów probiotycznych może lepiej odwzoro­wywać mikrobiotę jelit i wykazywać synergię. Probiotyki monosz­czepowe zaś częściej są stosowane w lekkich dolegliwościach i przez krótszy okres czasu, np. w biegunce. Jeśli mamy do czynie­nia z probiotykiem wieloszczepowym, każdy szczep musi być także opisany 3-członową nazwą!

Co to jest suplement diety?2019-06-26T09:22:15+02:00

Suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupeł­nienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych pojedynczych lub złożonych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej porcjowanie.

Dlaczego produkty Vivomixx® zawierają aż osiem szczepów?2019-06-26T09:22:12+02:00

Szczepy zawarte w Vivomixx® zostały wybrane nie tylko ze względu na ich indywidualną specyficzną charakterystykę, ale także na ich synergię (współpracę w działaniu biologicznym). Ich wspólne działanie daje lepsze rezultaty, których pojedyncze szczepy lub inne kombinacje szczepów nie mogą wykazać.

Jak długo można przyjmować Vivomixx®?2019-06-26T09:22:08+02:00

Suplementy diety Vivomixx® mogą być przyjmowane codziennie, przez tak długi okres, jak sobie Państwo tego życzą, ponieważ nie ma żadnych przeciwwskazań ani efektów ubocznych.

Jaka jest najlepsza pora dnia na przyjmowanie Vivomixx®2019-06-26T09:21:33+02:00

Suplementy diety Vivomixx® mogą być przyjmowane o dowolnej porze dnia – w zależności od osobistych preferencji.

Czy można stosować Suplementy diety Vivomixx® w trakcie antybiotykoterapii?2019-06-26T09:21:29+02:00

Uważa się, że suplementy diety Vivomixx® są zgodne ze wszystkimi rodzajami leków. W przypadku przyjmowania Vivomixx® z antybiotykami produkty nie przyniosą szkody, ale ich działanie będzie ograniczone, ponieważ antybiotyki mogą dezaktywować dobroczynne bakterie zawarte w suplementach diety Vivomixx®.

Czy suplementy diety Vivomixx® są bezpieczne dla dzieci i dorosłych?2019-06-26T09:21:23+02:00

Probiotyki mają bardzo długą historię stosowania, spożywane były od wieków ze względu na ich korzystne oddziaływanie na przewód pokarmowy pod postacią fermentowanych produktów spożywczych. Szczepy obecne w Vivomixx® są niepatogenne i posiadają certyfikat GRAS (USA) i QPS (EU). W badaniach klinicznych, również z udziałem dzieci, nie zgłoszono jakichkolwiek działań niepożądanych.

Czy suplementy diety Vivomixx® są bezpieczne w czasie ciąży?2019-06-26T09:21:19+02:00

Probiotyki mogą być stosowane w czasie ciąży. Jednak zalecamy skonsultowanie przyjmowania Vivomixx® z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Czy można spożyć nadmierną ilość suplementu diety Vivomixx®?2019-06-26T09:21:15+02:00

Do chwili obecnej nie zgłoszono takich przypadków. Dostępne badania dowiodły, że suplementy diety Vivomixx® nie wykazują istotnych działań niepożądanych związanych z ich suplementacją. Szczepy bakterii kwasu mlekowego zawarte w Vivomixx® stanowią część naturalnej mikroflory bakteryjnej ludzkich jelit. Jedynie niewielka liczba pacjentów przyjmujących Vivomixx® odnotowała gazy lub wzdęcia w czasie stosowania.

Czy suplementy diety Vivomixx® posiadają Certyfikat Koszerności i Certyfikat Halal?2019-06-26T09:21:10+02:00

Tak, Vivomixx® posiadają Certyfikat Koszerności i Certyfikat Halal.

Czy produkty Vivomixx® są bezglutenowe?2019-06-26T09:21:07+02:00

Produkty Vivomixx® są bezglutenowe.

Czy suplementy diety Vivomixx® zawierają alergeny?2019-06-26T09:20:49+02:00

Suplementy diety Vivomixx® nie zawierają glutenu, laktozy, soi oraz pochodnych mleka. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Gdzie można kupić Vivomixx®?

Swiatowa lista podmiotów dystrybucyjnych

Go to Top