Vivomixx® sadrži 450 milijardi bakterija po vrećici i 112 milijardi bakterija po kapsuli. Te količine su nužne da bi se u dovoljnoj mjeri kolonizirala vaša crijeva koja sadrže od 10 do 1000 milijardi bakterija po mililitru izmetnog materijala. U debelom crijevu može se nalaziti i oko 1500 ml izmetnog materijala.