Bakterije su žive i liofizirane i zato ih je najbolje čuvati u hladnjaku.