Vivomixx je najviše dozirani dodatak prehrani koji sadrži 8 različitih sojeva bakterija.
Specifična formula koju sadrži Vivomixx korištena je u više od 80 kliničkih studija i u više od 260 originalnih publikacija. Sojevi koje sadrži Vivomixx formulacija odabrani su zbog specifičnih individualnih karakteristika i sposobnosti da zajedničkim djelovanjem postignu ono što ne mogu pojedinačni sojevi ili druge kombinacije sojeva.