Suolisto ja liikunta

Lähde ulos, kävele, liiku! Yksi hyvinvoinnin kulmakivistä

Kun puhutaan suolistoflooran epätasapainosta, ajatellaan ravitsemusta, mikrobiootteja ja stressinhallintaa. Mutta tiesitkö, että kohtuullinenkin säännöllinen liikunta voi stimuloida suoliston toimintoja?

Intensiivinen urheilu voi heikentää suoliston limakalvoa, kun taas kohtuullinen ja säännöllinen liikunta vahvistaa sitä ja parantaa elimistön vastustuskykyä kausiflunssia vastaan.

Vivomixx myös intensiivisen urheilijan ruoansulatusvaivoihin

Monilla intensiivistä fyysistä harjoittelua tekevillä urheilijoilla on ruoansulatuksellisia ongelmia.

Tiettyjen urheilulajien, kuten viisiottelun, triatlonin tai maratonin, harrastajilla on usein vakavia maha-suolikanavan oireita (ilmavaivoja, pahoinvointia, vatsakipua, ripulia, verenvuotoa peräsuolesta jne.), jotka heikentävät heidän suoritustaan kilpailun aikana. He voivat joutua jopa jäämään pois kilpailusta oireiden takia.

Näiden oireiden taustasyyt ovat edelleen tuntemattomia. Yksi mahdollinen selitys voi liittyä siihen, että verenkierrossa tapahtuu muutoksia fyysisen aktiivisuuden aikana.

Lihasten lisääntyneen hapentarpeen korvaaminen voi tosiaankin vähentää veren virtausta muihin elimiin, kuten maksaan ja suolistoon, jopa 50–80 %. Toisen hypoteesin mukaan ohutsuolen läpäisevyyden lisääntyminen fyysisen stressin aikana aiheuttaisi maha-suolikanavan vaivoja. Suoliesteen toiminnan häiriintyminen voi aiheuttaa tulehdusreaktion, jonka seurauksena vapautuu sytokiineja. Ne puolestaan myötävaikuttavat fyysisen aktiivisuuden aikana ja jälkeen ilmenevien oireiden syntymiseen.

Nykytiedon valossa suolistoa pidetään oikeana elimenä, jossa immuunijärjestelmä suurelta osin sijaitsee ja jossa tapahtuu tärkeitä aineenvaihdunnan toimintoja. Nämä toiminnot ovat oleellisia koko elimistön kannalta. Ei ole lainkaan yllättävää, että monien tutkijoiden mielestä suolisto on ihmiskehon “toiset aivot”. Kun suoliston mikrofloora on vahva ja terve, se tukee suoliston hyvää toimintaa ja vaikuttaa positiivisesti koko elimistöön. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että kehomme on kokonaisvaltainen ja monitahoinen järjestelmä, jonka eri elimet ja toiminnot ovat tiiviisti toisiinsa sidoksissa ja jonka kokonaismerkityksen kannalta suolistolla on ensisijaisen tärkeä rooli.

Suoliston mikroflooran tasapaino pitää sinut terveenä!