Έχει αναφερθεί φούσκωμα αλλά αυτό είναι ένα μεταβατικό φαινόμενο λόγω της προσαρμογής της χλωρίδας σας στα νέα βακτηρίδια.