Το Vivomixx® μπορεί να ληφθεί ακόμα και αν κάνετε άλλες ταυτόχρονες θεραπείες αλλά είναι καλύτερο να μεσολαβούν αρκετές ώρες από τα αντιβιοτικά.