Θα αισθανθείτε καλύτερα ήδη μετά από 3-4 ημέρες αλλά ο βέλτιστος αποικισμός επιτυγχάνεται σε 2-3 εβδομάδες.