Μπορείτε να το πάρετε όσο χρειάζεται, καθώς δεν υπάρχουν αντενδείξεις.