Μπορείτε να βρείτε το Vivomixx® στο φαρμακείο σας ή να κάνετε online παραγγελία μέσω πιστοποιημένου και διαπιστευμένου διαδικτυακού φαρμακείου.