Τα στελέχη που περιέχονται στο Vivomixx® έχουν επιλεγεί όχι μόνο για τα ειδικά μεμονωμένα χαρακτηριστικά τους αλλά και για τις συνεργιστικές τους δραστηριότητες. Δουλεύουν ως στενή ομάδα για να εκτελέσουν ότι δεν μπορούν να κάνουν μεμονωμένα στελέχη ή άλλοι συνδυασμοί στελεχών.