Το Vivomixx® περιέχει 450 δισεκατομμύρια βακτηρίδια ανά φακελάκι και 112 δισεκατομμύρια βακτηρίδια ανά κάψουλα. Αυτές οι ποσότητες είναι απαραίτητες για να αποικίσουν σωστά το έντερό σας που περιέχει έως και 10-1000 δισεκατομμύρια βακτηρίδια/ml υλικού περιττωμάτων. Στο παχύ έντερο μπορεί να υπάρχουν περίπου 1500 ml υλικού περιττωμάτων.