Τα βακτηρίδια είναι ζωντανά και λυοφιλοποιημένα, διατηρούνται καλύτερα στο ψυγείο.